Close

On-line aanvraag


Met behulp van dit formulier kunt u een on-line subsidie aanvraag indienen. Vul de onderstaande velden in en druk op aanvragen.

Mocht u problemen of vragen hebben omtrent de on-line aanvraag, kunt u zich richten tot info@fondswelzijnswerk.nl.
 

Aanvragende organisatie
Naam rechtspersoon
KVK nummer
Bezoekadres
Postcode en plaats (Bezoekadres)
Postadres
Postcode en plaats (Postadres)
Rekeningnummer
Op naam van
Website
Contactpersoon
Naam Contactpersoon
Telefoon
Email adres
Bereikbaar op (dagen)
Project
Titel van het project
Doel van de aanvraag
Doelgroep(en)
Beoogde resultaten
Korte beschrijving van het project
Looptijd van het project (Begindatum)
Looptijd van het project (Einddatum)
Mogelijkheid van implementatie en/of verspreiding
Wijze van publiciteit
Totale kosten
Gevraagde subsidie bij Fonds Welzijnswerk
Andere financiers en fondsen die zijn/worden benaderd
Bijlagen toevoegen

  • Uitreksel Kamer van Koophandel (max. 1/2 jaar oud)
  • Projectplan
  • Projectbegroting (Kosten en Inkomsten)
  • Eventuele belangrijke aanvullende gegevens